Varför är generiska läkemedel billigare än varumärkesversioner?

Eftersom generika är ersättare för varumärkesläkemedel. Alla generika har samma sammansättning som märkesläkemedel . Dessa läkemedel är billigare eftersom de inte producerades av en ”välkänd tillverkare” som inte investerade i deras marknadsföring, och detta påverkar deras pris. Det är bra att veta att generika är lika effektiva.

Det är bra att veta att generika är lika effektiva. Liksom de ursprungliga läkemedlen uppfyller de alla läkemedelsstandarder. Dessutom har även Pfizer, den amerikanska läkemedelsjätten och läkemedelsingrediensmolekyltillverkaren, släppt en generisk version av det blå p-piller.

Lämna en kommentar